Bảng giá thiết kế nội thất

Báo giá thiết kế nội thất

Nội thất hiện đại
price

120k -250k /m2

Đo đạc đánh giá công trình

Diễn họa 3D không gian

Bản vẽ kĩ thuật sản xuất nội thất

Bản vẽ kĩ thuật thi công nội thất

Tổ chức đấu thầu thi công nội thất

Hỗ trợ xin cấp phép xây dựng

Nội thất tân cổ điển
price

150k -350k /m2

Đo đạc đánh giá công trình

Diễn họa 3D không gian

Bản vẽ kĩ thuật cải tạo kết cấu

Bản vẽ kĩ thuật sản xuất nội thất

Bản vẽ kĩ thuật thi công nội thất

Tổ chức đấu thầu thi công nội thất

Hỗ trợ xin cấp phép xây dựng

Nội thất cổ điển
price

250k -850k /m2

Đo đạc đánh giá công trình

Diễn họa 3D không gian

Bản vẽ chi tiết cấu kiện trang thiết bị nội thất

Bản vẽ chi tiết biện pháp cải tạo

Bản vẽ kĩ thuật sản xuất nội thất

Bản vẽ kĩ thuật thi công nội thất

Tổ chức đấu thầu thi công nội thất

Hỗ trợ xin cấp phép xây dựng

CHAT FACEBOOK
GỌI NGAY
086.555.8382